Odszkodowanie za wypadki i powstałe szkody

Każdy wypadek powoduje ból i cierpienie dla osoby poszkodowanej. Jest to sytuacja ciężka dla osoby, która ucierpiała w wypadku oraz dla jej najbliższych. Niezbędna jest wtedy pomoc bliskich w codziennych obowiązkach, a także w procesie leczenia, np. wizyty u lekarza, rehabilitacje.

Jakie zdarzenia mogą być podstawą do wypłaty zadośćuczynienia?

 • wypadki komunikacyjne (samochodowe, na motorze, na rowerze, potrącenie pieszego lub rowerzysty),
 • potknięcia lub poślizgnięcia (na nieodśnieżonym lub uszkodzonym chodniku, na mokrej podłodze w sklepie czy galerii handlowej),
 • wypadki przy pracy,
 • wypadki w rolnictwie,
 • błędy medyczne, zakażenia w szpitalu lub niewłaściwa opieka medyczna,
 • niezdolność osoby bliskiej do samodzielnej egzystencji po wypadku.

Co obejmuje odszkodowanie?

Odszkodowanie z OC sprawcy obejmuje wszystkie koszty, które zostały poniesione wskutek wypadku. Oprócz odszkodowania lub zadośćuczynienia, należy się 100% zwrotu kosztów:

 • pobytu w szpitalu,
 • leczenia,
 • sprawowanej opieki,
 • dojazdów na leczenie i rehabilitację,
 • utraconego dochodu dla pracowników i przedsiębiorców.

Ważne informacje

Ubezpieczenie

Nie musisz być nigdzie ubezpieczony, aby uzyskać odszkodowanie z polisy OC sprawcy. Podobnie jak przy naprawie samochodu z polisy OC, odszkodowanie zdrowotne z polisy sprawcy ma za zadanie wynagrodzić Tobie szkodę w całości. Jeżeli jesteś dodatkowo ubezpieczony od NNW, to wypłaty z ich tytułu możesz dochodzić odrębnie. Możesz więc otrzymać odszkodowania z każdej polisy, którą posiadasz i dodatkowo odszkodowanie powypadkowe z OC sprawcy.

Zadośćuczynienie

Odszkodowanie zdrowotne z OC sprawcy wypadku to przede wszystkim zadośćuczynienie. Jego wysokość zależy nie tylko od obrażeń, ale także od czasu trwania leczenia, wpływu wypadku na dalsze życie poszkodowanego, wieku, płci, okoliczności wypadku i wielu innych indywidualnych czynników. To wszystko powoduje, że nie istnieje konkretna tabela zadośćuczynień wskazująca, jaką wysokość odszkodowania można uzyskać z OC sprawcy. Nie istnieje też coś takiego, jak minimalna kwota wypłaty odszkodowania z OC.
Zadośćuczynienie jest także formą odszkodowania z OC sprawcy za uraz psychiczny, gdyż nie wszystkie skutki wypadku muszą polegać na łatwo dostrzegalnym uszczerbku na zdrowiu.

Szkody rzeczowe

Od sprawcy wypadku lub z jego polisy można żądać odszkodowania w przypadku wystąpienia szkód rzeczowych, np. uszkodzenie telefonu, laptopa, nawigacji samochodowej, kasku rowerowego, odzieży, obuwia.

Porozmawiajmy

W czym mogę Ci pomóc?

Wysoka jakość obsługi i indywidualne podejście to kamienie węgielne moich relacji z klientami. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania i wesprę w podjęciu odpowiednich kroków na drodze do uzyskania godnej rekompensaty poniesionych przez Ciebie strat.