Polityka Ochrony Prywatności (RODO)

 

Przeczytaj uważnie poniższe informacje. Dowiesz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej firmie.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli nie zgadzasz się na podanie danych możemy prosimy Cię o opuszczenie niniejszej strony internetowej, wówczas Twoje dane nie będą przetwarzane.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Odszkodowania Meszko z siedzibą w ******************** (dalej „My” albo Odszkodowania Meszko) operator strony internetowej dostępnej pod adresem odszkodowania.meszko.pl

Jak mogę się skontaktować w sprawach dotyczących
ochrony moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych oraz realizacji praw wynikających z obowiązku ich ochrony możesz się z nami skontaktować na poniższe dane:

Adres e-mail: odszkodowania@meszko.pl

Telefonicznie: 508 593 253

W jaki sposób Odszkodowania Meszko przetwarza Państwa dane osobowe.

Odszkodowania Meszko przetwarza dane osobowe przede wszystkim w formie elektronicznej: na chronionych hasłem komputerach i telefonach, w tym na zewnętrznym serwerze obsługującym stronę internetową Odszkodowania Meszko oraz pocztę e-mail. Odszkodowania Meszko przechowuje również dane w postaci papierowej, dbając o ich odpowiednie zabezpieczenie. W oparciu o przetwarzane dane osobowe nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Odbiorcy danych – komu Odszkodowania Meszko powierza lub udostępnia Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Odszkodowania Meszko na podstawie zawartych przez nią umów podmiotom, które świadczą na rzecz Odszkodowania Meszko usługi IT oraz obsługę księgową i kadrowo-płacową.
Odszkodowania Meszko nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

W jakim celu i czyje dane przetwarza Odszkodowania Meszko:

Dane osób kontaktujących się z Odszkodowania Meszko

Dane osób, które kontaktują się z Odszkodowania Meszko za pośrednictwem formularzy kontaktowych, poczty e-mail oraz telefonu w tym infolinii, mogą obejmować m.in. imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz ewentualnie inne dane zawarte w treści korespondencji. Dane te Odszkodowania Meszko przetwarza na podstawie jej uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu korespondencji,
komunikowaniu się i utrzymywaniu relacji. Dane są przetwarzane właśnie w tych
celach, a także w celach archiwizacyjnych, przez okres działalności Odszkodowania Meszko.
Podanie danych jest dobrowolne.

Dane pracowników i współpracowników Odszkodowania Meszko

Odszkodowania Meszko zatrudnia pracowników oraz podejmuje współpracę na podstawie
umów cywilnoprawnych. Wymaga to przetwarzania danych osobowych
niezbędnych do realizacji tych umów, w zakresie określonym przepisami prawa.
Dane osobowe są przetwarzanie przez czas wymagany zgodnie z tymi przepisami.

Portale społecznościowe

Odszkodowania Meszko prowadzi profile na portalach społecznościowych, w tym na Facebooku. Co do zasady administratorami zamieszczonych w tych serwisach danych osobowych są te portale. Jeśli jednak wejdą Państwo w interakcję z Odszkodowania Meszko za ich pośrednictwem, np. poprzez wysłanie wiadomość lub zamieszczenie komentarza, Odszkodowania Meszko również staje się administratorem tych danych (nazwa użytkownika, zdjęcie, profil publiczny i informacje zawarte w
wiadomościach i komentarzach). Podstawą przetwarzania tych danych osobowych przez Fundację jest jej prawnie uzasadniony interes polegający na komunikowaniu się i utrzymywaniu relacji z osobami, które odwiedzają nasze profile na portalach społecznościowych

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeśli tak, uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO;
prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne;
prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO, to jest m.in. gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego – w przypadku, gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Wówczas mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie
możliwe;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
prawo do wniesienia skargi – w przypadku, gdy uznają Państwo, że Państwa prawa zostały naruszone, mogą Państwo skontaktować się z nami w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Mają Państwo również prawo skierować skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Zmiany Polityki Prywatności

Odszkodowania Meszko zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności poprzez publikację nowej wersji na stronie internetowej Odszkodowania Meszko.