Odfrankowienie kredytu.

Skutecznie reprezentujemy frankowiczów, którzy zawarli umowy na kredyt we frankach. Pomagamy unieważnić kredyty CHF i odzyskujemy nadpłacone raty kredytu frankowego.

Zajmujemy się sprawami frankowiczów od wielu lat. Pierwszym krokiem jest analiza prawna umowy o kredyt we frankach. Analiza umowy kredytu frankowego jest nieodpłatna. Już po wstępnej analizie otrzymasz informacje, czy Twój kredyt CHF jest niekorzystny i co możesz zyskać występując przeciwko bankowi.

Kredyt walutowy to taki w którym zarówno kwota zobowiązania z umowy kredytowej jak i waluta kredytu jest obca, w tym wypadku jest to CHF – wpłata kredytu i jego spłata w ratach także odbywa się we frankach szwajcarskich.

Kredyt indeksowany do CHF – w umowie kredytu waluta i kwota zobowiązania określone zostały w walucie polskiej. Wypłata kredytu następuje w polskich złotówkach, z tym że zwykle w dniu uruchomienia kredytu lub jego transzy bank przelicza wartość zobowiązania na franki szwajcarskie, do którego kredyt jest indeksowany po bieżącym kursie – kwota wyrażona w CHF stanowi podstawę do wyliczenia rat kapitałowo odsetkowych. Harmonogram spłat szacowany jest w walucie obcej, natomiast spłata w złotówkach.

Kredyt denominowany do waluty obcej – w umowie określone zobowiązania podawane są w CHF – wypłata natomiast następuje w PLN po przeliczeniu bieżącego kursu wymiany z dnia wypłaty. Harmonogram spłaty określony jest w walucie obcej, spłata natomiast w złotówkach.
Wbrew powszechnemu mniemaniu, kredyt indeksowany oraz denominowany jest kredytem złotówkowym. Sam mechanizm indeksacji lub waloryzacji pozwalał jednak na stosowanie odpowiednio niskiego oprocentowania kredytu, najczęściej opartego na wskaźniku LIBOR.

Podejmujemy się analizy umowy kredytu CHF bez względu, czy jest to kredyt typowo walutowy, indeksowany czy denominowany do CHF.

Ważne informacje

Przedawnienie kredytu frankowego

Do spraw konsumentów wobec banków ma zastosowanie 10-letni okres przedawnienia, ponieważ termin ten biegnie odmiennie dla każdej z rat kredytu.

Jeżeli nadal spłacasz kredyt frankowy, to możesz dochodzić swoich roszczeń, z tym że wysokość żądania powinna zostać pomniejszona o kwoty jakie zostały wpłacone ponad 10 lat przed złożeniem pozwu.

Dla osób, które z jakiś względów nie chcą już ponosić kosztów proponujemy opcję wzięcia odpowiedzialności finansowej za prowadzenie sprawy na siebie. Brak opłat wstępnych i całkowicie bezkosztowe poprowadzenie sprawy jest wyjątkowo wyróżniającym nas atutem. Honorarium jest pobierane po zakończonej sprawie.

Porozmawiajmy

W czym mogę Ci pomóc?

Wysoka jakość obsługi i indywidualne podejście to kamienie węgielne moich relacji z klientami. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania i wesprę w podjęciu odpowiednich kroków na drodze do uzyskania godnej rekompensaty poniesionych przez Ciebie strat.
    This is a custom heading element.